Wt
10:00 - 12:00
Adoracja Boga

21.05.

Adoracja Boga

Śr
19:00-21:00
Adoracja / WSTAWIENNICTWO

22.05.

Obecna sytuacja w kraju i na świecie
So
10:00 - 12:00
Adoracja / WSTAWIENNICTWO

 18.05.

Dzieci, Młodzież, Rodziny

Modlimy się

słowem, śpiewem i muzyką w oparciu o Słowo Boże,
mając pewność, że wszystko, co jest tam napisane, zgodne jest całkowicie z wolą naszego Ojca w niebie.

Z miłością, wdzięcznością i radością adorujemy naszego Boga, chcemy - prowadzeni Duchem Świętym - ogłaszać Jego wolę jako ambasadorowie Królestwa.

Modlimy się między innymi o: KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, IZRAEL, SPRAWY NASZEGO KRAJU I RESZTY ŚWIATA, POLITYKÓW, NASZE MIASTO I REGION, RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻ, O WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH
W SZCZEGÓLNOŚCI O SIEROTY I WDOWY, O UZDROWIENIE i wiele, wiele innych.

Jesteśmy przekonani, że nasz Bóg ma dla wszystkich swoich dzieci rzeczy najlepsze, dlatego z radością modlimy się w duchu proroczym, posługując sobie nawzajem wszelkimi darami, które dał nam do użytku nasz Pan.

Posługa Prorocza

Wierzymy, że Duch Jezusa Chrystusa to duch proroczy (Ap 19:10). Dlatego zespoły prorocze zbierają się, aby nasłuchiwać Jego głosu, którym mogą się z Tobą dzielić.

Zgodnie z zaleceniem św. Pawła (1 Kor 14:3) osoby prorokujące poprzez swoją posługę budująi zachęcają. Nie udzielają proroctw kierunkowych (zmiana pracy, plany małżeńskie, ilość dzieci itp.), ani słów krytycznych czy negatywnych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że „prorokujemy po części” (1 Kor 13:9) - słowo prorocze jest tylko fragmentem tego, co Bóg Ci przekazuje.

Proroctwa wymagają rozsądzenia i wewnętrznego świadectwa potwierdzającego u osoby,
która je otrzymuje. Najwyższym jednak autorytetem do rozsądzania i badania zgodności proroczego objawienia jest natchnione Pismo Święte.

Zespół proroczy posługuje jednocześnie dwóm, trzem osobom.

Zachęcamy osoby korzystające z posługi, aby nagrywać otrzymane słowo prorocze
na dyktafon (telefon).

Z posługi proroczej można skorzystać w trakcie sesji modlitewnej
w każdą drugą sobotę miesiąca od 10:30 do 11:30
Sesja modlitewna trwa od 10:00 do 12:00
Menu