O nas

Jesteśmy chrześcijanami pochodzącymi z różnych denominacji, nurtów, środowisk i tradycji.
 
 


 
PRZYCHODZIMY
 
z różnych miejsc, aby razem stawać przed Bogiem.


 
WIERZYMY
 
w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. W Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi.


 
MODLIMY SIĘ
 
adorując i prosząc Boga o rzeczy ważne.

Chwała Jezusowi!

Fundacja

Fundacja „Na Murach Miasta” jest dziełem chrześcijańskim o charakterze ponaddenominacyjnym i nie jest związana z żadnym konkretnym kościołem czy związkiem wyznaniowym. Wokół niej gromadzą się osoby należące do różnych nurtów chrześcijańskich, zarówno katolickich jak i protestanckich.

Do podstawowych celów Fundacji należą: 

wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu modlitewnego,
rozwój i integracja społeczności chrześcijańskich,
propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego,
finansowanie miejsc modlitwy.

Nasza historia

Menu