O NAS

Jesteśmy chrześcijanami pochodzącymi z różnych denominacji, nurtów, środowisk i tradycji.
DOM MODLITWY jest miejscem, w którym się spotykamy.
Celem każdego spotkania jest służba Bogu, skoncentrowana na uwielbieniu Boga Ojca, Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego a także na modlitwie wstawienniczej za wszystkie sprawy, które takiej modlitwy wymagają.
 
 


 
PRZYCHODZIMY
 
z różnych miejsc, aby razem stawać przed Bogiem.
Praktykujemy JEDNOŚĆ, która jest wyrazem wzajemnej miłości i akceptacji.
Dbamy o to, aby każdy mógł zachować TOŻSAMOŚĆ związaną z miejscem, z którego pochodzi.


 
WIERZYMY
 
w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. W Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi.
Nie przekonujemy się nawzajem do naszych poglądów - w centrum naszych relacji jest osoba Jezusa Chrystusa.


 
MODLIMY SIĘ
 
adorując i prosząc Boga o rzeczy ważne.
Jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego i chcemy służyć otrzymanymi darami duchowymi w celu budowania Ciała Chrystusa.
Pragniemy pomnażać chwałę Boga Wszechmogącego, aby na ziemi było tak, jak w niebie.

ZOBACZ FILM // TROSZKĘ O NAS

Fundacja

Fundacja „Na Murach Miasta” jest dziełem chrześcijańskim o charakterze ponaddenominacyjnym i nie jest związana z żadnym konkretnym kościołem czy związkiem wyznaniowym. Wokół niej gromadzą się osoby należące do różnych nurtów chrześcijańskich, zarówno katolickich jak i protestanckich.

Do podstawowych celów Fundacji należą: 

wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu modlitewnego,
rozwój i integracja społeczności chrześcijańskich,
propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego,
finansowanie miejsc modlitwy.

Chwała Jezusowi!

Menu